Laksefiske i Trøndelag

I elv, sjø, hav eller fjell

Kontakt oss

Jakten på storlaksen

Elvene Bjøra og Namsen

Bjøra er en sideelv til den mektige lakseelva Namsen. Bjøralaksen har siden starten vært en stor og helt annerledes modell enn Namsenlaks, til tross for at disse laksen svømmer i samme farvann. Bjøra er også godt egnet for de som ønsker å fiske med flue. I Namsenområdet finnes det utallige gode fiskeplasser. 

Vi formidler fiske hovedsakelig i elvene Namsen og Bjøra, men kan også formidle fiske i flere spennende lakseelver i distriktet. Vi kan også være behjelpelig med sjø-, hav- og fjellfiske.

Fisketid

Vår erfaring er at den optimale fisketiden for de virkelig store laksene er rundt midten av mai. Det bør da være spennende å følge fangstene på laksebørsen.